Systemy Wentylacyjne, Centrale Krzyżowe i Przeciwprądowe


Producent Pro-Vent, centrala Mistral Duo
Producent Pro-Vent, centrala Mistral Pro

Rozwiązania dla domów jednorodzinnych i biur

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań dla budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń.
Uszczelniona stolarka okienna i drzwiowa całkowicie eliminuje dotychczasowy sposób wentylacji pomieszczeń. W takich przypadkach standardowe instalacje wentylacyjne nie mogą pełnić swojej roli i są zbyt mało wydajne. Efektem tego jest koncentracja niepożądanych składników w powietrzu, takich jak: dwutlenek węgla, CO, para wodna, zanieczyszczenia mechaniczne oraz wiele związków chemicznych.
Zbyt duże nagromadzenie wilgoci będące skutkiem nieefektywnej instalacji wentylacyjnej prowadzi do rozwoju bakterii i grzybów, pleśni, roztoczy będących główna przyczyną rozwoju alergii. Może to wywołać wiele poważnych chorób i bardzo poważnie obniża komfort życia.
Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest system rekuperacji, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza w układzie nawiewno-wywiewnym, najlepiej z odzyskiem ciepła.
Koszty wykonania instalacji wentylacyjnej tego typu są porównywalne z kosztami budowy zbędnych wówczas kominów z kanałami wentylacji grawitacyjnej.

Zasada działania rekuperatora i wentylacji nawiewno-wywiewnej

Przepływ powietrza przez rekuperator Mistral

 

Przepływ powietrza przez rekuperator Mistral Duo z dwoma krzyżowymi wymiennikami ciepła

 

 

Przepływ powietrza przez rekuperator Mistral Pro z wymiennikiem przeciwprądowym

 

 

Schematy działania rekuperatorów Mistral (wymiennik krzyżowy i przeciwprądowy), podana temperatura na wejściu powietrza jest poglądowa.

Celem stosowania systemu rekuperacji z odzyskiem ciepła jest dostarczenie świeżego powietrza w sposób zapewniający komfort cieplny, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii, dzięki zastosowaniu rekuperatora zapewniającego wymianę ciepła pomiędzy powietrzem usuwanym, a powietrzem świeżym.
Rozdział powietrza we właściwie wentylowanym domu powinien być taki, aby świeże przefiltrowane powietrze z zewnątrz napływało do pomieszczeń zwykle najmniej zanieczyszczonych: pokoi dziennych lub sypialni. Stamtąd przepływa do przedpokoju, a następnie do pomieszczeń, w których wydziela się dużo zanieczyszczeń i wilgoci, czyli kuchni, łazienki, toalety.

Schemat wentylacji w budynku jednorodzinnym.

 

Wymagania jakie nasza firma stawia sobie przy projektowaniu i wykonaniu instalacji wentylacyjnych z wymuszonym obiegiem powietrza

1.Estetyka prowadzeń kanałów – montaż wentylacji:
Przy przejściach pomiędzy kondygnacjami przewody wentylacyjne układamy wykorzystując poddasze, ściany kolankowe, garderoby.

2.Zapewniamy minimalne opory powietrza:
Przyjmujemy w obliczeniach małe prędkości przepływu, stosujemy duże czerpnie i wyrzutnie ze skrzynkami rozprężnymi, niezbyt odległe odcinki do zaworów nawiewnych i wywiewnych.

3.Niska emisja hałasu:
Mocujemy rekuperator z dala od sypialni, stosujemy przewody tłumiące typu tubeflex (SONODUCT) izolowane wełną mineralną o gr. 50 mm .

4.Minimalne straty ciepła-chłodu w kanałach:
Stosowane izolowane przewody wentylacyjne układamy w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej, szczególnie gdy stosowany jest Gruntowy Wymiennik Ciepła ( GWC ) GEO SYSTEM.

5.Prawidłowa lokalizacja rekuperatora

6. Zapewniamy prawidłowy sposób odprowadzenia skroplin z centrali:
Skropliny odprowadzamy do kanalizacji wewnętrznej budynku rurą z zachowanym spadkiem 5-7% zabezpieczoną otuliną cieplną połączoną syfonem.

7.Nie łączymy systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z wentylacją grawitacyjną:
Czego efektem są straty ciepła, rozregulowanie systemu, wentylacja mechaniczna działa nieprawidłowo.

8.Podczas uruchamiania układu, kalibracji i pomiarów zapewniamy nadciśnienie 5-10%.

Korzyści z zastosowania systemu wentylacji na bazie central Mistral dla Inwestorów z miasta Poznań i okolic.

  • odzysk ciepła do 90%
  • oszczędność energii cieplnej
  • komfortowa wentylacja mechaniczna
  • eliminacja zawilgocenia powietrza wywołującego rozwój grzybów i pleśni
  • filtracja nawiewu z kurzu i pyłków wywołujących alergię
  • stały dopływ świeżego powietrza
  • niskie zużycie energii elektrycznej
  • wyjątkowo cicha praca
  • dogodny montaż wentylacji i ceny