GEO System

GEO System to rozwiązanie, które zapewnia najwyższy spotykany w domach komfort w ciągu całego roku przy ekstremalnie niskich kosztach eksploatacji.

Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła Pro-Vent Geo to unikatowe, oryginalne rozwiązanie wykorzystujące darmową energię geotermalną.
Umożliwiające pozyskiwanie zawartego w gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu.

 

 

Dzięki odpowiednio dobranej izolacji termicznej i niewielkiej grubości podłoża żwirowego GWC GEO System może być płytko posadowiony ok. 0,7 m poniżej poziomu gruntu co umożliwia stosowanie go w miejscach, gdzie wody gruntowe występują dość wysoko.

Bezprzeponowy przepływ powietrza umożliwia odprowadzenie bezpośrednio do gruntu kondensatu powstałego w procesie schładzania powietrza, zapobiega też rozwojowi grzybów i pleśni, niebywale redukuje zarówno zawarte w powietrzu grzyby ( o 97%) oraz bakterie ( 87 %) – certyfikat PZH 2010 r.

GEO System wykorzystuje stabilizujące działanie naturalnej flory gruntu, nie wymaga przerw w pracy w celu regeneracji złoża.
Nieprzerwana praca jest wręcz wskazana dla wzmocnienie efektywności działania w ekstremalnych temperaturach latem i zimą.

Jak to działa?
Bezprzeponowy płytowy gruntowy wymiennik ciepła ( GWC ) działa w sposób następujący:

Powietrze potrzebne nam do wentylacji pomieszczeń pobierane jest z przez czerpnię gruntową, która powinna się znajdować w miejscu o możliwie małej koncentracji zanieczyszczeń, z dala od ulic, parkingu, szamba, które transportowane jest do wymiennika gruntowego przez rurę z filtrem antybakteryjnym.
Tu zależnie od posiadanej temperatury powietrze ulega ogrzaniu lub ochłodzeniu.
Gruntowy Wymienni Ciepła ( GWC ) GEO System składa się z modułów specjalne opracowanych płyt, których budowa zapewnia tzw. bezprzeponowy (tj. w bezpośrednim kontakcie z gruntem) przepływ powietrza wewnątrz wymiennika.
Po obróbce termicznej w wymienniku powietrze poprzez kanał odprowadzający transportowane jest do obiektu wentylowanego.
Konstrukcja całego wymiennika została tak pomyślana, aby przy maksymalnej efektywności uzyskać minimalne opory powietrza.

Jakie są korzyści z GWC GEO Systemu?

  • Zmniejsza straty ciepła zimą – maksymalny odzysk ciepła do 95%.
  • Zapobiega nadmiernej suchości – dowilża powietrze zimą w sposób naturalny.
  • Zapobiega duszności – dostarcza pożądany chłód w porze letnich upałów.
  • Działa antybakteryjnie – znacząco zmniejsza stężenie grzybów, pleśni, alergenów- certyfikat PZH. Badania bakteriologiczne jednoznacznie wskazują, że  wymiennik tego typu, nawet po latach pracy non -stop stanowi naturalny  filtr biologiczny, który  niebywale skutecznie redukuje zarówno zawarte w powietrzu wpływającym do wymiennika  grzyby (o 97 %), natomiast  bakterie (o 86%).
  • Przyjazny w użytkowaniu- nie słyszalny w pomieszczeniach.
  • Wysoka efektywność energetyczna – koszty eksploatacyjne najniższe.
  • Jedyny na rynku z możliwością pracy ciągłej, bez potrzeby regeneracji złoża.
  • Bardzo dobre warunki pracy dla miasta Poznań i okolic.

Zaufaj naszemu doświadczeniu, nie eksperymentuj na sobie Inwestorze z miasta Poznań i okolic !